วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552

GRAND PALACE BANGKOK THAILAND พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครA visit to the Grand Palace in Bangkok is one of the highlights of Thailand tourism. The 54-acre palace complex has undergone many alterations and refurbishments with the emphasis on remaining true to original details.
Some attractions within Grand Palace, Bangkok Map:
 • Buddha-Ratana-Starn-Hall
 • (11) Chakrabardi Biman
 • Double Gate
 • (7) Dusida-Bhiromya Hall
 • Finance Ministry
 • (15) Hor Kanthararasdr
 • (23) Hor Monthien Dharam
 • (6) Hor Phra Dhart Monthien
 • (24) Hor Phra Naga
 • (12) Hor Phrasulaya Biman
 • (16) Hor Rajbongsanusorn
 • (17) Hor Rajkornmanusorn
 • (14) Hor Satrakom
 • Main Gate
 • (5) Moonstarn-Baromasna Hall
 • Na Phra Lan Road
 • (10) Paisal-Taksin Hall
 • (18) Phra Sri Ratana Chedi
 • (13) Rajruedi Hall
 • (1) Royal Council
 • Sala Lukhum
 • Sala Sahadaya
 • Sanam Chai Road
 • Sivalaya Garden
 • (8) Snamchandr Hall
 • (4) Somut-Devaaraj-Ubbat Hall
 • Sridhala-Biromya-Hall
 • Treasury
More details at http://www.planetware.com/map/grand-palace-bangkok-map-tha-tha149.htm
Dusit Maha Prasart Hall


ไม่มีความคิดเห็น: