วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ภาพโบราณสถาน

พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ไม่มีความคิดเห็น: